ei vielä käännetty

LÖYTÄÄ TERAPEUTTI

Tämä sivu on rakenteilla. Tule pian uudelleen tutustumaan päivitettyihin tietoihin.

ANALYYSIN KAAVIO

Analyysiraportin kahdella ensimmäisellä sivulla on kaavio, joka kertoo eri kivennäisaineiden arvot sekä niiden välisten suhteiden arvot. Arvoja verrataan määritettyihin viitearvoihin tietyllä vaihteluvälillä, joka näkyy kaaviossa valkoisena kenttänä. Viitearvot on määritetty terveistä henkilöistä tehtyjen maailmanlaajuisten, Trace Elementsin tietokannassa olevien tutkimusten pohjalta.

Ravinnekivennäisaineet

Kehosta 4 prosenttia on kivennäisaineita, joilla on useita tärkeitä tehtäviä, kuten toimiminen biokemiallisissa reaktioissa. Hiusmineraalianalyysissa mitataan 12 elintärkeää kivennäisainetta. Analyysiraportin sisältämiin ravinnekivennäisaineisiin kuuluvat kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), kupari (Cu), sinkki (Zn), fosfori (P), rauta (Fe), mangaani (Mn), kromi (Cr), seleeni (Se), boori (B), koboltti (Co), molybdeeni (Mo) ja rikki (S).

Viitearvoihin verrattuna liian korkeat tai alhaiset arvot kertovat poikkeamasta. Mitä suurempi poikkeama on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kivennäisaineesta on puutetta tai sitä saadaan liikaa.

Ravinnekivennäisaineiden väliset suhteet

Hiusmineraalianalyysi kertoo myös tiettyjen kivennäisaineiden keskinäisen suhteen. Kivennäisaineiden välinen tasapaino on vähintään yhtä tärkeä kuin yksittäiset kivennäisainearvot. Esimerkiksi kalsiumin ja magnesiumin virheellinen suhde voi hankaloittaa verensokerin säätelyä.

Viitearvoihin verrattuna liian korkeat tai alhaiset arvot kertovat poikkeamasta. Mitä suurempi poikkeama on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se vaikuttaa haitallisesti kehon eri toimintoihin.

Raskasmetallit

Analyysissa nähdään myös raskasmetallien kertyminen kehoon. Raskasmetallit ovat kivennäisaineita, joilla ei ole mitään tunnettua biologista tehtävää ja joita pidetään myrkyllisinä. Altistumme raskasmetalleille päivittäin, sillä niitä esiintyy luonnollisesti paitsi ympäristössä, myös kuluttajatuotteissa. Tästä syystä raskasmetalleja on kehossamme aina enemmän tai vähemmän. Haitallisia analyysissa näkyviä metalleja ovat esimerkiksi elohopea, kadmium ja alumiini. Ravinne- ja lisäkivennäisaineista poiketen kaikkien näiden arvojen ei tulisi vain olla viitearvojen rajoissa, vaan myös mahdollisimman matalat. Hyvä ravinnon ja kivennäisaineiden saanti on tärkeää, sillä se voi suojata haitalliselta raskasmetallien aiheuttamalta kuormitukselta. Asiantunteva analysoija pystyy tulkitsemaan näiden suhteen analyysin perusteella.

ei vielä käännetty

SUOSITUKSIA JA TOIMENPITEITÄ

Kun analyysin tulokset ovat saapuneet, ne kannattaa ensimmäisenä käydä läpi hiusmineraalianalyysejä tekevän terapeutin kanssa. Analyysin tulos on laaja ja monilta osin hyvin yksityiskohtainen. Terapeutti pystyy selittämään tulokset yleisellä tasolla ja havaitsemaan niistä asioita, jotka eivät suoraan ilmene raportista. Tämän perusteella terapeutti antaa jatkoa koskevia neuvoja, joista on kerrottu tarkemmin alla. Jos asiakas on lääkärin hoidossa, terapeutin on hyvä tehdä yhteistyötä lääkärin kanssa. Hiusmineraalianalyysejä tekevien terapeuttien laajaan koulutukseen sisältyy ravitsemusoppia, fysiologiaa, ravitsemusneuvontaa ja hiusten mineraalianalyysin tulkintaa. Koulutetun terapeutin antama opastus tuo turvaa, tietoa, inspiraatiota ja tuloksia.

Ruokavaliota koskevat ehdotukset

Analyysin tulokset sisältävät tarkkaan laadittuja ehdotuksia ravinnosta ja ravintolisistä, jotka voivat edistää kehon terveyttä. Suositukset perustuvat analyysin pylväisiin, ja ne on kehitetty ainoastaan tasapainottamaan pylväiden esittämiä olosuhteita. Suosituksissa ei oteta kantaa asiakkaan muihin elintapoihin tai asuinpaikkaan, eikä analyysissä mitata yliherkkyyksiä tai allergioita. Hiusmineraalianalyysin ravitsemussuositukset perustuvat hivenaineiden ja metallien mittaukseen. Analyysissä ei siis suoraan mitata vitamiineja, aminohappoja eikä rasvahappoja.

 

Analyysin pohjalta annetaan myös suosituksia ravintoaineista, joita asiakkaan tulisi nauttia enemmän niiden ravintosisällön vuoksi. Lisäksi annetaan suosituksia tiettyjen ravintoaineiden saannin vähentämisestä tai välttämisestä kokonaan.

Ravintolisiä koskevat suositukset

Analyysitulosten lopussa on räätälöity ravintolisäohjelma, joka tähtää hivenaineiden tasapainottamiseen. Suositukset perustuvat muun muassa aineenvaihduntatyyppiin, hivenainetilaan sekä iän, sukupuolen ja elämäntyylin kaltaisiin tekijöihin.

Laadukkaat ravintolisät pohjautuvat vuosien tutkimukseen. Niiden koostumus on kehitetty mahdollisimman hyvin imeytyväksi ruuansulatuskanavassa. Lisäksi niillä on tehokas yhteisvaikutus jopa solutasolla.

Ajanjakso

Suositeltuja ravintolisiä nautitaan aineenvaihdunnan nopeuden mukaisesti kahden tai kolmen kuukauden ajan. Ajanjakson päätyttyä on erittäin tärkeää keskustella terapeutin kanssa, koska ravintolisäsuosituksiin voi olla tarpeen tehdä muutoksia ennen uutta analyysiä.
Tämän jälkeen on uuden analyysin vuoro.

 

 

MITEN HIUSMINERAALIANALYYSI TEHDÄÄN?

Hiusmineraalianalyysi on asiakkaalle helppo ja kätevä. Se kertoo paljon kehon tilasta ja toiminnasta sekä voinnin taustalla olevista syistä. Analyysin suorittava Trace Elements Inc. -laboratorio käyttää herkkiä mittauslaitteita, jotka antavat tarkan vastauksen hiusten kivennäisainepitoisuudesta.


1. vaihe: leikkaaminen

Ensin hiuksista otetaan näyte. Hiuksia tarvitaan useista kohdista läheltä hiuspohjaa ja pään takaosasta. Terapeutti tekee hiuksiin jakauksen ja leikkaa näytteen mahdollisimman läheltä hiuspohjaa. Tämän jälkeen näytteestä leikataan ylimääräinen osa pois ja hiuksia jää jäljelle 2,5–4 cm:n pituinen pätkä hiuspohjasta alkaen. Hiuksia tarvitaan yhteensä noin yksi ruokalusikallinen. Jos hiuksia ei ole mahdollista saada, voidaan käyttää kynnenpaloja tai häpykarvoitusta. Tulee kuitenkin muistaa, että silloin tulos ei ehkä kerro kaikkein viimeisintä tietoa kivennäisainetasapainosta, sillä nämä kudokset kasvavat hiuksia hitaammin.

2. vaihe: laboratorioanalyysi

Kun näyte saapuu laboratorioon, se valmistellaan testattavaksi useiden Trace Elements Inc:in kehittämien erityistoimenpiteiden avulla. Kattavien valmistelujen jälkeen näyte laitetaan koeputkeen. Tämän jälkeen koeputkeen lisätään erityisiä happoja, jotka aloittavat hiusten hajottamisen tai sulattamisen. Happojen ja korkean lämpötilan vaikutuksesta hiusproteiinin sisältämät aineet alkavat erottua toisistaan. Kun hiukset ovat hajonneet kokonaan, jäljelle jäävät vain kivennäissuolat. Kun hiukset ovat muuttuneet liuokseksi, kivennäisaineet analysoidaan erittäin herkän erikoislaitteen avulla.


3. vaihe: tulokset

Tämän jälkeen tuloksia tulkitaan ja niistä arvioidaan useita satoja tekijöitä, kuten erilaisten kivennäisaineiden esiintyminen ja niiden keskinäiset suhteet sekä raskasmetallit. Myös metabolinen tyyppi määritetään. Trace Elements, Inc. lähettää hiusanalyysin tulokset, kaaviot ja selitykset sekä ammattilaisraportin lääkärille tai terapeutille. Tulokset kertovat paljon kehosta ja voivat myös antaa vastauksia vuosia vaivanneisiin kysymyksiin.


4. vaihe: tasapainon palauttaminen

Analyysiraportti sisältää sopivia ravintolisiä koskevan suunnitelman. Tämä ohjelma on räätälöity aineenvaihduntatyypin ja yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Raportin suosituksia on tärkeää noudattaa, koska kaikki kivennäisaineet, vitamiinit ja hivenaineet toimivat yhteistyössä ja synergisoivat toisiaan. Näiden ravintoaineiden yhteistoiminnan tuntemus perustuu monivuotiseen tutkimukseen ja kokemukseen. Tasapainon palauttaminen kestää 2–3 kuukautta. Tämän jälkeen voidaan tehdä uusi analyysi muutosten selvittämiseksi.