Analyysi on tie hyvinvointiin

HIUSMINERAALIANALYYSI – MIKÄ SE ON?

Analyysin tulos kertoo kehon sisäisestä tilasta ja antaa ravitsemusohjeita ja räätälöidyn lisäravinneohjelman. Näiden tietojen avulla saadaan selville paljon asioita aineenvaihdunnasta, ravitsemustilasta, hormonitasapainosta ja raskasmetalleista.

Voisi luulla, että hiusmineraalianalyysi (HMA) kertoo totuuden hiusten laadusta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sen avulla saadaan selville kehon ravitsemus- ja kivennäisainetila edeltävien kuukausien ajalta. Yhdysvalloissa analyysia kutsutaan nimellä ”Hair mineral tissue analysis”, mikä on ehkä selkeämpi kuvaus analyysin sisällöstä. Analyysi mittaa erittäin tarkkojen menetelmien avulla hiuskudoksen kivennäisainepitoisuutta.

Hiukset sisältävät kaikenlaisia kivennäisaineita, joita kehossa on. Hiusten kivennäisainekoostumus heijastaa myös sitä, kuinka suuri osa niistä on kehon kudoksessa.

Analyysin lopputulos antaa kuvan kehon sisäisestä tilasta. Nämä tiedot kertovat paljon muun muassa aineenvaihdunnasta. Analyysin avulla saadaan esimerkiksi tietoa insuliiniherkkyydestä, stressin vaikutuksesta kehoon sekä siitä, kuinka nopeasti tai hitaasti energia-aineenvaihdunta toimii. Sen avulla selvitetään kehon ravitsemustila ja myös se, kuinka tehokkaasti keho käyttää eri ravintoaineita.

Hiusmineraalianalyyseja tekevällä Trace Elements, Inc. -laboratoriolla (TEI) on kattava tietokanta, joka perustuu miljooniin analyyseihin. Niiden avulla laboratorio kehittänyt ainutlaatuisen järjestelmän hiusanalyysien tulosten selvittämiseen. Analyysin tuloksena saadaan yksityiskohtainen analyysiraportti, josta näkyvät kivennäisaineiden määrät, raskasmetallit ja kehon metabolinen typpi.

Hivenaineita voidaan mitata hiuksista

MITKÄ OVAT ANALYYSIN HYÖDYT?

Hiusmineraalianalyysi on hyvä työkalu kehon ravinto- ja kivennäisainepitoisuuksien mittaamiseen tietyllä aikavälillä.

Vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, muut ravintoaineet ja entsyymit ovat elintärkeitä ainesosia kehon koostumuksen ja toiminnan kannalta. Kaikissa kehon biokemiallisissa prosesseissa tarvitaan ravintoaineita. Rakennusaineina toimivien ravintoaineiden yhteistoiminnalla ja keskinäisillä suhteilla on osoitettu olevan suuri merkitys terveydelle. Jos tämä yhteistoiminta järkkyy, keho on vaarassa joutua epätasapainoon, mikä vaikuttaa terveyteen.

Kaikki ihmiset ovat erilaisia, ja niin ovat myös heidän ravitsemustarpeensa. Ihmiset ovat biokemiallisia yksilöitä ja tarvitsevat erilaisen määrän ravintoaineita, jotta keho pysyy tasapainossa ja ihminen voi hyvin ja pysyy terveenä.

Nykyaikana altistumme päivittäin stressille ja myrkyille. Saamme ympäristömyrkkyjä, kemikaaleja, säilöntäaineita ja lääkejäämiä hengitettävästä ilmasta, juomavedestä ja ruoasta. Monien elämäntapa aiheuttaa keholle monenlaista stressiä.

Tarvitsemme oikean määrän ravintoa toisaalta kehon suojaamiseen myrkyllisiltä aineilta ja toisaalta myrkkyjen poistamiseen ja kuljettamiseen pois kehosta. Kehon hormonit ja herkkä aineenvaihdunta vaikuttavat paljon siihen, kuinka voimme ja pysymme terveinä. Hormonirauhaset ja endokriiniset elimet sekä niiden tasapaino ja toiminta ovat riippuvaisia ravintoaineiden oikeasta määrästä toimiakseen oikein.

HIUSMINERAALIANALYYSI KUDOSTEN MINERAALIANALYYSINA

Hiusmineraalianalyysi kertoo erilaisten ravintotottumusten, stressin ja raskasmetalleille altistumisen pidempiaikaiset seuraukset.

Kudosten mineraalianalyysi on vakiintunut analyysimenetelmä, kun halutaan määrittää esimerkiksi ravitsemustila ja altistuminen myrkyllisille kivennäisaineille (raskasmetalleille). Analyysin pohjaksi tarvitaan kudosnäyte. Hiuksesta otettu kudosnäyte antaa parhaan tuloksen, mistä syystä analyysia kutsutaan myös hiusmineraalianalyysiksi.

Hiusten kasvuvaiheessa eli kun hius muodostuu ja saavuttaa ihon pinnan, se altistuu erilaisille kehossa oleville ainesosille. Nämä ainesosat, kuten kivennäisaineet, kertyvät hiuksiin, ja kun hius saavuttaa ihon pinnan, sen uloin kerros kovettuu ja ainesosat kapseloituvat hiuksen sisään. Näin hius tarjoaa tietoa kehon sisäisestä tilasta tällä aikavälillä. Hiukset ovat kuin kehon ravitsemustilasta kertova luettelo.

Hiusten ravintoainetasojen määrittämiseen tarvitaan erittäin edistynyt analyysimenetelmä. Analyysimenetelmää käytetään apuvälineenä kivennäisaineiden puutosten ja liiallisen saannin ja/tai biokemiallisten epätasapainotilojen selvittämiseen. Hiusmineraalianalyysi kertoo analyysin tekijälle erilaisten ruokavalioiden, stressin ja raskasmetalleille altistumisen pitkäaikaisista seurauksista.

Olemme ylpeitä yhteistyöstä yhdysvaltalaisen Trace Elements Inc:n kanssa, joka on valtuutettu laboratorio- ja ravitsemuskonsultointiyritys sekä hiusmineraalianalyysin saralla maailman huippuluokkaa. Analyyseissään laboratorio noudattaa Trace Elementsin määrittämiä vakiintuneita suuntaviivoja, käytäntöjä ja ohjeita, jotka myös tarkastetaan säännöllisesti riippumattoman Yhdysvaltojen viranomaisen toimesta. Analyysien tulkinta perustuu analyysien tulokseen ja tohtori David L. Wattsin yhteistyössä Trace Elementsin kanssa tekemään tutkimukseen. Kattavassa raportissa esitettyjä laboratorion analyysituloksia ei pidetä diagnostisina vaan lisätiedon lähteenä analyysin tekijälle.

Analyysi on tie hyvinvointiin
ANALYYSI KERTOO AINEENVAIHDUNTATYYPIN
Hiusmineraalianalyysin avulla saadaan tietää, onko aineenvaihdunta hidas vai nopea. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten keho pilkkoo ruoan, tuottaa hormoneja ja energiaa sekä millaisia taipumuksia henkilöllä on erilaisiin oireisiin ja vaivoihin. Se kuvaa, miten ja kuinka tehokkaasti ravintoaineita hyödynnetään solutasolla.

Yksinkertaisimmillaan kehon aineenvaihdunta voi muistuttaa moottoria, jossa kilpirauhanen on kaasupoljin. Kilpirauhasella on puolestaan varsin vahva yhteys munuaisiin, mistä syystä munuaisten ja kilpirauhasen toiminta on erittäin tärkeä kokonaisaineenvaihdunnan kannalta.

Hiusmineraalianalyysi kertoo, onko aineenvaihdunta hidas (SLOW) vai nopea (FAST). Aineenvaihduntatyypit jaetaan sen jälkeen vielä neljään alakategoriaan, eli tyyppejä on kokonaisuudessaan kahdeksan. Alakategoriat määritetään munuaisten ja kilpirauhasen toiminnan perusteella, jotka yhdessä määrittävät sekä hormonitasapainon että kokonaisaineenvaihdunnan. Nämä kategoriat kertovat myös, onko keho jossakin stressitilassa, esimerkiksi hälytystilassa tai stressinpoistotilassa.

Nopea vai hidas aineenvaihdunta?

Eri aineenvaihduntatyypeillä on etunsa ja haittapuolensa. Tästä syystä on tärkeä muistaa, että toinen aineenvaihduntatyyppi ei ole toista parempi. Tyypistä riippumatta kehon kivennäisaineiden on tärkeä olla tasapainossa.

Hidas aineenvaihdunta

Hidas aineenvaihduntatyyppi tarkoittaa, että ravintoaineiden hyödyntäminen solutasolla on heikompaa. Tämän tuloksena kehoon kertyy heikentyneitä kivennäisaineita.
Hitaan aineenvaihduntatyypin omaavilla henkilöillä voi olla alhaisemmat energiatasot ja yleistä väsymystä, matala verenpaine ja matalampi ruumiinlämpö. Painon kertyminen tai painonpudotusvaikeudet ja makean ja muiden jalostettujen hiilihydraattien himo ovat myös tavallisia. Tasapainottamisen avulla näitä oireita voidaan helpottaa, ja ajan kanssa ne voivat lähes kadota, mikä on merkki kehon aineenvaihdunnan tehostumisesta.

Nopea aineenvaihdunta

Nopea aineenvaihduntatyyppi tarkoittaa, että ravintoaineiden hyödyntäminen solutasolla on tehokkaampaa. Tämän tuloksena kehoon kertyy stimuloivia kivennäisaineita.

Henkilöillä, joilla on tämän tyypin aineenvaihdunta, voi olla korkeat energiatasot tai hyperaktiivisuutta, korkea verenpaine ja korkea ruumiinlämpö. Syömisen tarpeen lisääntyminen on myös usein tavallista. Tasapainottamisen avulla näitä oireita voidaan helpottaa, ja ajan kanssa ne voivat lähes kadota, mikä on merkki kehon aineenvaihdunnan tehostumisesta.

Hivenaineita voidaan mitata hiuksista
SEURANTA JA UUSINTA-ANALYYSI
Kun terapeutin ohjeita on noudatettu tietyn ajanjakson ajan, päätetään, tarvitaanko uutta analyysia. Uusinta-analyysin tarkoituksena on varmistaa, että toimenpiteet ovat johtaneet parempaan kivennäisainetasapainoon.

Uusinta-analyysi on aikaisemman analyysin kaltainen, mutta siinä on tiettyjä merkittäviä eroja. Ensinnäkin uudet kivennäisainearvot näytetään verrattuna vanhoihin, joten muutokset on helppo havaita. Toiseksi raportti sisältää myös kommentteja edellisiin mittaustuloksiin verrattuna merkittävistä muutoksista ja niiden vaikutuksesta muun muassa erilaisiin metabolisiin toimintoihin. On hyvä huomioida, että on tavallista, että muutoksia tapahtuu tietyillä alueilla ja toisilla ei. Ravintoehdotusta ja ravintolisäsuosituksia voidaan myös muuttaa tehokkaan tasapainottamisen ja/tai hyvän elämäntyylin varmistamiseksi jatkossa.

Tasapainon palauttaminen vie aikaa

On hyvä muistaa, että tasapainon palauttaminen vie aikaa. Monesti kyseessä on monta vuotta kestänyt epätasapaino, jota nyt korjataan. Tästä syystä on hyvä pitää mielessä, että tasapainon korjaamiseen voi kulua muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Uusintamittaus on siksi tärkeä, vaikka vointi onkin usein parempi jo muutaman kuukauden kuluttua. Tasapainon palauttamisessa kestää kauemmin, jos sinä aikana on stressiä. Kaikki kehoa stressaavat tekijät vaikuttavat tasapainon palauttamiseen. Keholle stressiä aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi epätasapainoiset ravinto- ja juomatavat, vähäinen unen määrä tai heikkolaatuinen uni, heikot sosiaaliset suhteet ja työn aiheuttama ylikuormitus. Terapeutin suositusten noudattamisesta vastaa jokainen itse.