Ett av våra mest grundläggande behov är bra sömn. Utan tillräckligt med återhämtning kan vi helt enkelt inte fungera optimalt. Anledningen bakom sömnproblem kan vara många och kan till exempel grunda sig i sjukdomstillstånd, dåliga livsstilsvanor, snarkning, depression, stress och oro. Här kan även näringsbrister och obalanser mellan näringsämnen vara en bidragande orsak till problemet.

Många som lider av sömnsvårigheter har brist på mineraler som behövs för att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Det är den delen av nervsystemet som får oss att slappna av och känna ro, som är nödvändigt för att vi ska kunna sova bra. Genom att mäta kroppens mineraler och dess förhållande till varandra med hjälp av en håranalys, så kan man lättare förstå vad som försiggår i kroppen.

Kalcium och magnesium har bland annat betydelse för nervsystemet och våra muskler. Problem kan uppstå när vävnadsnivån av dessa mineraler är låga eller när de är förhöjda, men inte tillgängliga för kroppen. Det kan även uppstå problem om nivåerna av magnesium och kalcium är höga, men låga i förhållande till natrium och kalium.

Kalcium är direkt kopplat till vår sömncykel. Forskning (1) visar att kalciumnivåerna i kroppen är högre under några av de djupaste sömnfaserna som under REM-sömnen. Kalcium hjälper hjärnan att använda aminosyran tryptofan när den ska skapa melatonin. Störningar i sömnen, särskilt störd REM-sömn, kan därmed orsakas av kalciumbrist.

Magnesium är ett lugnande mineral, vår ”antistress mineral”. Medan kalcium behövs för att våra muskler ska kunna dra ihop sig, så gör magnesium att musklerna kan slappna av. Vid låga magnesiumnivåer får vi helt enkelt svårt att känn ro. En vanlig symtom vid magnesiumbrist är sömnsvårigheter (2). Här är även det balanserade förhållandet mellan kalcium och magnesium viktigt för såväl sömnen som för den övergripande hälsan.

I andra fall av sömnlöshet kan nivåerna av kalcium och magnesium vara förhöjda i vävnader, men bristfälliga i blodet som gör att kroppen inte kan utnyttja mineralerna. Dessa individer har även ofta en obalans i kopparnivåerna. Koppar har en stimulerande effekt på hjärnan, vilket gör att sinnet inte kan slappna av. Personer med höga kopparnivåer stannar ofta uppe sent och har svårt att somna. Hos vissa personer kan koppar även vara biologiskt otillgängligt, vilket kan bidra till sömnlöshet (3). Här är också balansen mellan koppar och zink mycket viktig. Vidare kan höga nivåer av tungmetaller så som bly, kadmium och kvicksilver ställa till med många hälsoproblem, där sömnproblem inte är en ovanlig symtom (4).

Det är alltså av stor vikt att vi har en bra mineralbalans i kroppen för att vi ska kunna få en bra sömn och för helhetshälsan för den delen. Det är även av betydelse att vi har balans mellan andra näringsämnen och inte minst våra hormoner. Ett mycket värdefullt verktyg för att mäta mineralstatus och förhållandet mellan andra viktiga näringsämnen i kroppen är att ta hjälp av en hårmineralanalys. Det ger dig även en mycket bra inblick i dina hormonnivåer och toxiska ämnen som tungmetaller. Med hjälp av den informationen kan man få en bättre förståelse av vad som försiggår i kroppen, vad som orsakar sömnstörningarna och vidta åtgärder därefter.

Vi är stolta att presentera vår gästbloggare Mikaela Bjerring. Mikaela är utbildad näringsterapeut, hälsobloggare, personlig utvecklare och grundare av Passion för Hälsa. Mikaela bloggar hos Alpha Plus 1 gång i månaden och alltid om det som står hennes hjärta närmast: hälsa i alla dess former och skepnader.