Det är ingen nyhet att vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Många av dessa hormonstörande ämnen förekommer i vardagliga varor som finns runt omkring oss, och som misstänks vara en stor bidragande orsak till ökningen av hälsoproblem och flera vanliga folksjukdomar.

Hormonstörande ämnen i vår omgivning

Vi blir ständigt exponerade för olika typer av ämnen i vårt dagliga liv som kan fungera hormonstörande. De kan finnas i maten, luften, vattnet, hygienartiklar, hushållsprodukter och mycket annat i vår omgivning. Det gäller därmed att öka sin medvetenhet om vad man bör undvika och eliminera för att minska exponeringen av ämnen som man vet är, eller som misstänks vara hormonstörande. Äta en så ren och naturlig kost som möjligt, samt filtrera vattnet från restprodukter som kan finnas i vårt kranvatten så som läkemedelsrester, bekämpningsmedel, tungmetaller etc. När det kommer till hushållsprodukter och hygienartiklar är hormonstörande ämnen väldigt dåligt reglerade, så det gäller lika så här att välja rena och naturliga produkter.

Kroppen har sitt egna effektiva avgiftningssystem, men det klarar inte av hur mycket som helst. Man behöver också få i sig rätt näring i en bra balans för att skydda kroppen mot toxiska ämnen och för att kunna eliminera gifterna och föra ut dom ur kroppen. Även dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess funktion och balans är beroende av rätt näring för att fungera som de ska. 

Här kan en hårmineralanalys vara ett bra verktyg för att få en detaljerad översikt över förekomsten av tungmetaller, mineralstatus och balansen mellan viktiga näringsämnen. Man får även en bra inblick i den hormonella statusen i kroppen. Utifrån den information kan man få en tydlig bild av kroppens kemi och vilka åtgärder man bör ta för att återställa balansen. Gör en egen hårmineralanalys – klicka här.

Hälsorisker med hormonstörande ämnen

Antalet drabbade av endorkina sjukdomar fortsätter att öka markant. I en stor internationell forskningssammantällning (2) kunde forskarna konstatera att hormonstörande ämnen påverkar både människor och miljö mer än vi tidigare förstått. Nya belägg presenterades för kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera vanliga folksjukdomar. Exempel på dessa ämnen är ftalater, bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, PCB och tungmetaller. 

Tungmetaller kan påverkar våra hormoner på en lång rad olika sätt. Till exempel kan det blockera frisättning och upptag av vissa hormoner och signalsubstanser. För att ge några exempel så har bly, kvicksilver och kadmium visat sig kunna störa nivåerna av könshormonerna östrogen och progesteron hos kvinnor. Blyexponering är även känt för att orsaka manlig infertilitet genom att påverka spermaproduktionen. Kvicksilver har man kunnat koppla till feminisering av män och infertilitet hos kvinnor. Tungmetaller i kroppen kan också påverka sköldkörteln och binjurarna negativt (3).

Som nämnt ovan så kan en hårmineralanalys visa hur mycket tungmetaller du har i kroppen, men även nivåerna av olika mineraler som skyddar från tungmetallernas skadliga effekter. Man kan till exempel hjälpa kroppen att göra sig av med kvicksilver genom att tillföra specifika näringsämnen och balansering av mineraler där selen kan binda till kvicksilver och göra det inaktivt, därefter kan zink hjälpa till att för ut det ur kroppen (4). Det finns alltså mycket man kan göra på naturlig väg för att hjälpa kroppen att göra sig av med toxiska ämnen, få hormonerna i balans och förbättra den allmänna hälsan.

Vi är stolta att presentera vår gästbloggare Mikaela Bjerring. Mikaela är utbildad näringsterapeut, hälsobloggare, personlig utvecklare och grundare av Passion för Hälsa. Mikaela bloggar hos Alpha Plus 1 gång i månaden och alltid om det som står hennes hjärta närmast: hälsa i alla dess former och skepnader.

Källor och referenser.

 Ny rapport efterlyser bättre regelverk om kemikalieblandningar: https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-rapport-efterlyser-battre-regelverk-om-kemikalieblandningar/

(2) Stora risker med hormonstörande ämnen: https://www.su.se/ostersjocentrum/om-oss/nyheter/stora-risker-med-hormonst%C3%B6rande-%C3%A4mnen-1.125714

(3) Dyer CA.  Heavy Metals as Endocrine-Disrupting Chemicals.  In: Gore AC, editor. Endrocrine-disrupting chemicals: From basic research to clinical practice. Totowa, NJ: Humana Press Inc; 2007. http://eknygos.lsmuni.lt/springer/631/111-133.pdf

(4) Näringsmedicinska uppslagsboken Andra upplagan 2011, Författare: Peter Wilhelmsson, sida; 510, Örtagårdens Bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5