Att äta fisk flera gånger i veckan är ett bra sätt att få i sig en rad viktig näringsämnen, men hur bra är egentligen den fisk som vi konsumerar? Hur skiljer sig näringsvärdet mellan odlad fisk och vildfångad? Hur kontrolleras miljögifter och andra toxiner som kan finnas i fisken. Är en kost som inkluderar fet fisk egentligen det säkraste sättet att få i sig essentiella fettsyror, D-vitamin etc?

Skillnad på näringsvärdet i odlad fisk och vild fångad fisk

 

Visste du att hälften av all lax som konsumeras i världen är odlad och inte vildfångad? Även odling av torsk och andra fisksorter är idag på stark uppgång. Priset skiljer de båda alternativen åt rätt så rejält, men även kvalitén och näringsinnehållet. Den föda som fisken lever på och den miljö den växer upp i blir en direkt påverkan på näringsinnehållet i fisken.

Om man tar lax som exempel så innehåller odlad lax mer kalorier, en högre andel mättat fett och en större mängd omega-6 fettsyror (fetter som främjar inflammation) och är inte lika rik på omega 3-fettsyror (fett som sänker inflammation) om man jämför med vildfångad lax. Odlad lax innehåller även mindre vitaminer och mineraler.

Vildfångad lax är raka motsatsen. Den innehåller mindre kalorier, lägre halt av mättat fett, mindre andel omega-6 fettsyror och har ett rikare innehåll av omega-3-fettsyror samt mer vitaminer och mineraler än odlad lax.

Näringsvärdet i fisken är självklart av stor betydelse, men så finns det även andra aspekter som man bör väga in när det gäller den mat man väljer att konsumera.

Miljögifter i fisk

Att odlad lax tenderar att innehålla högre nivåer av miljöföroreningar visar studier som bland annat gjorts på fisk från både atlanten och europeiska vatten. Odlad lax kan ha 8 gånger högre mängden föroreningar jämfört med vildfångad lax. Detta beror på att fiskarna föds upp i ett litet utrymme, där vattnet inte alltid kontrolleras. Även fodret som fisken får kan innehålla bekämpningsmedel som kan bidra till ytterligare miljögifter som lagras i fisken. Frågan om vildfångad fisk skulle innehålla mindre miljögifter än odlad är nog tveksamt när det gäller fisk från många av våra svenska vatten.

Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som fisk, inklusive marina oljor, som fiskolja och fiskleverolja, får innehålla. För fisk och fiskprodukter är gränsvärdet för närvarande 6,5 pg TEQ/g färskvikt. Syftet med gränsvärdena är att förhindra att livsmedel med de allra högsta halterna av dioxiner och PCB hamnar på marknaden då det kan innebära en hälsofara. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller dock ofta dioxin och PCB överskrider EU:s gränsvärden.

Från Livsmedelsverkets rapportserie nr 21/2012

Från Livsmedelsverkets rapportserie nr 21/2012

2002 införde Sverige ett tillfälligt undantag från EU:s gränsvärde för dioxiner i fisk och 2012 blev detta undantaget permanent. De fiskarter som undantaget gäller är vildfångad strömming/sill större än 17 cm, lax, röding, öring och flodnejonöga som fiskas i Östersjöområdet inklusive Vänern och Vättern. Undantaget från gränsvärdet innebär att denna fisk får säljas obegränsat på den svenska marknaden även om fisken innehåller alldeles för höga värden av dioxiner och PCB.

EU-kommissionen’s krav för att låta Sverige göra detta undantag är att Livsmedelsverket ser till att informera om riskerna med fet fisk från Östersjöområdet och vilka kostråd som gäller. Livsmedelsverket ska även varje år rapportera till EU-kommissionen om hur denna information sprids samt redovisa hur Svensk fisk som överskrider gränsvärdet stoppas för export till andra EU-länder.

För att förhindra ett för högt intag av miljöföroreningar så rekommenderar Livsmedelsverket ett begränsat intag av fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. Dessa uppmaningar riktar sig främst till barn, både pojkar och flickor, samt kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande. Rekommendationerna inkluderar bland annat att högst två–tre gånger per år konsumera vildfångad lax, strömming, sill och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern samt vildfångad röding från Vättern. Då är frågan, hur stor del av alla svenska konsumenter är medvetna om riskerna att äta denna fisk? Varför tycker Sveriges regering att det är ok att fisk med höga värden av miljögifter får säljas i Sverige?

Hälsorisker med att få i sig dioxiner och PCB som finns i fisk

dioxiner

Höga halter av PCB och dioxiner har man sett påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Dessa ämnen misstänks också påverka hormonsystemen, immunförsvaret, fortplantningen, samt orsaka cancer. Höga intag av dioxin kan även ge klorakne, en långvarig akneliknande hudinflammation i ansiktet.

Resultat från epidemiologiska studier av människor antyder att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka barnens motoriska och kognitiva utveckling, födelsevikten samt eventuellt även öka risken för infektionssjukdomar och allergier/astma.

Hur noga kontrolleras fisken?

hälsoriskerna med fisk

Det har gjorts en mängd studier på innehållet av miljögifter i fisk, men hur bra är kontrollerna av miljögifter i fisken som vi konsumerar? Förutom PCB, dioxiner så kan även andra toxiner förekomma så som t.ex metaller, antibiotika som kan medföra ytterligare hälsorisker. Man har t.ex ofta sett en höjning av bl.a kvicksilver på HMA om man äter mycket fisk.

Även om konsumtion av fet fisk är en de bästa källorna för bland annat omega-3 fettsyror och D-vitamin, så kan man ju fråga sig om inte hälsoriskerna är större än hälsofördelarna?

Ett annat alternativ att få i sig nyttigheterna från fisk är att ta ett dagligt intag av fiskolja, krillolja etc. från bra företag då dessa alltid gör alltid analyser på sina produkter på förekomst av toxiner, mikrober, metaller, m.m. För seriösa producenter så handlar det inte enbart om att hålla sig under tillåtna gränsvärden, utan att leverera en så ren och hälsofrämjande produkt som möjligt. Här vet vi i alla fall att produkten är kontrollerad och tillverkad för att hjälpa hälsan, inte stjälpa den.

Källor – referenser

Gästbloggare Mikaela Bjerring

Vi är stolta att presentera vår gästbloggare Mikaela Bjerring. Mikaela är utbildad näringsterapeut, hälsobloggare, personlig utvecklare och grundare av Passion för Hälsa, passionforhalsa.se. Mikaela kommer att blogga hos Alpha Plus 1 gång i månaden och alltid om det som står hennes hjärta närmast: hälsa i alla dess former och skepnader.

Alpha Plus produkter

Läs mer