OM Trace elements

Trace Elements är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över en miljon prover.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver avancerad teknik och Trace Elements Inc använder den mest sofistikerade analysteknik som finns inom ICP-Mass-spektrometri som finns.

HMA är en pålitlig analysmetod med mindre än 2% felmarginal, jämfört med till exempel blod, urin eller avföring som har större felmarginal. Hår är ett stabilt material som inte bryts ner så snabbt. Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger.

Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige.

Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa.

Vill du läsa mer om Trace Elements? Gå in på: www.traceelements.com