Trimma dina energifabriker – mitokondierna

Många människor kämpar med lite energi idag och det är ofta du kan höra ”Jag är så sliten och trött”. Det finns många faktorer som kan vara energitjuvar eller förhindra normal energiproduktion. Energiproduktionen i mitokondrier kan ofta stöta på utmaningar. Dessa utmaningar kommer ofta i kombination av två eller flera faktorer. Miljöpåverkan i form av toxiner och tungmetaller i mat, luft och vatten etc. samt ökad förbrukning i mitokondrien av näringsämnen som du kanske inte får i dig tillräckligt med genom maten. Minskad näringsupptagning på grund av en tarmdysbios, mikrobiell belastning och stress över en kort och lång tid. Allt detta och mer påverkar din energiproduktion.

Så kan du som man optimera din prestation

Att man har en bra näringsstatus och kemisk balans i kroppen har en stor betydelse för prestationsförmågan – både den fysiska och mentala. Näringsbrister, obalanser mellan näringsämnen, hög stress och hormonobalanser påverkar dina fysiska och kognitiva förmågor och din hälsa som helhet. Här tänkte jag fokusera på hur mannen kan optimera sin prestation med hjälp av en hårmineralanalys (HMA).

Ny forskning: D-vitamin mäts bäst i håret

Forskning visar att det går att mäta D-vitaminnivåer i håret. Den nya metoden kommer att förbättra möjligheterna att upptäcka brist genom att man kan fånga upp hur en persons D-vitaminstatus varit över längre tid. Ett blodprov på sommaren, när nivåerna hos många av oss är som högst, kan ge fel bild av en persons totala D-vitaminstatus och ett hårprov visar istället hur nivåerna sett ut över hela året.

Hormonstörande ämnen i vår omgivning

Det är ingen nyhet att vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Många av dessa hormonstörande ämnen förekommer i vardagliga varor som finns runt omkring oss, och som misstänks vara en stor bidragande orsak till ökningen av hälsoproblem och flera vanliga folksjukdomar.

Naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Sköldkörtelproblem drabbar fler kvinnor än män, där en låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos) är vanligare än en hög sköldkörtelfunktion (hypertyreos). 2018 behandlades drygt 465 000 personer i Sverige för hypotyreos, och sannolikt är mörkertalet stort. Orsaken till obalansen i sköldkörteln kan vara många och först när man vet roten till problemet kan man ta till de åtgärder som krävs för en bättre fungerande sköldkörtel.

Skydda hjärnan från amalgam med rätt mineraler

Många hälsoproblem och diagnoser har kopplats till fyllningar med amalgam. Här får du veta hur du kan ta reda på om det är ett problem för dig samt hur du kan skydda dig.
Vår hjärna är universums mest komplicerade skapelse. Den är också känslig och vi behöver ta hand om den på rätt sätt. Tyvärr är amalgam särskilt skadligt för hjärnan och kan ge symtom som (1,2,3):
– Trötthet
– Minnesförlust
– Depression
– Skakningar
– Beteendestörningar
– Svaghet
– Sömnproblem
– Och många fler!