Symtom såsom halsbränna och/eller sura uppstötningar lider många av. Rent logiskt låter det som om man har för mycket syra (saltsyra/HCL) i magsäcken. Detta kan givetvis vara fallet, men är ovanligt och berörs därför inte nedan. Hur konstigt det än må låta är det istället motsatsen, det vill säga FÖR LITE SYRA, som är en av de vanligaste orsakerna.

Vad händer då vid intag av syradämpande medel (protonpumpshämmare), tillsammans med en redan för låg saltsyraproduktion? Dessa slutsatser kommer du själv att kunna dra efter att du har läst nedanstående!

Symtom vid brist på saltsyra

Nedan följer några exempel på vanliga symtom vid brist på saltsyra:
• halsbränna/sura uppstötningar
• muntorrhet
• illamående
• uppsvälld mage, gasighet, förlängd mättnadskänsla efter måltid
• överväxt av svamp, bakterier, parasiter (mikrober)
• förstoppning
• analklåda
• osmält föda i avföringen
• födoämnesallergier
• spröda naglar
• ökat håravfall

Saltsyrans funktion
Saltsyran har många funktioner i vår kropp. Saltsyran skapar bland annat förutsättningar för rätt PH-värde gällande matsmältningen. Det ska vara surt i magsäcken! Saltsyran tar också död på skadliga mikrober, exempelvis bakterier och parasiter, som kan finnas i vår mat.
Saltsyran är också viktig för proteinnedbrytningen. Symtom såsom uppsvälld mage, gasighet och en förlängd mättnadskänsla efter måltid är därför ofta förknippade med en proteinrik måltid.
I magsäcken denaturerar saltsyran, d v s saltsyran förändrar strukturen på proteiner inför fortsatt nedbrytning. Saltsyran aktiverar också pepsinogen, som omvandlas till sin aktiva form pepsin (enzym). Pepsinet fortsätter därefter nedbrytningen av proteiner till peptider (aminosyrakedjor). Slutlig spjälkning av peptider till aminosyror sker sedan i tunntarmen.
Saltsyran stimulerar också utsöndringen av ämnet Intrisic Factor (IF) som är nödvändig för bland annat upptag av B12. B12 i sin tur jobbar tätt tillsammans med Folsyra, som bland annat stimulerar saltsyraproduktionen.

Mineraler och saltsyra
De så kallade parietalcellerna i magsäckens vägg utnyttjar Klorid (Cl-) från Natriumklorid (CaCl) för att producera saltsyra. På så sätt kan man genom att mäta Natrium (Na) få en indikation om saltsyraproduktionen. Då natrium jobbar tätt tillsammans med Kalium (K) kan man också se på relationen mellan Na/K. Ett lågt natrium i förhållande till kalium indikerar också en låg saltsyraproduktion.
Brist på saltsyra ger också mineralbrister, exempelvis störs både järn (Fe)- och kalciumupptaget (Ca).

Hårmineralanalys och saltsyra
En hårmineralanalys mäter bland annat nivåerna på ovanstående mineraler; Natrium (Na), Kalium (K), relationen Na/K, järn (Fe) och Kalcium (Ca). I analysrapporten framkommer det sedan också om din profil tyder på en låg saltsyraproduktion. I kosttillskottsrekommendationerna ges också förslag på hur man kommer tillrätta med detta, samt rekommenderar saltsyraprodukten HCL Plus vid behov.

Sommarhälsningar,
Christin

Video 5: När ska jag ta kosttillskott

Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om...

Video 4: Metabolic typing

Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om...

Video 3: Andra mineraler i kroppen

Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om...

Video 2: Toxiska element

Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om...

Video 1: Introduktion till hårmineralanalys och de essentiella mineralerna

Se grundaren av Trace Elements, David L. Watts berätta om...

Relaterade produkter

[products ids=”1703, 12763, 7455, 14108, 8244, 1578″ columns=”3″]