Koppar som näringsämne är livsviktigt för oss, men ett kopparöverskott i kroppen kan te sig som en förgiftning. Det finns många konsekvenser av ett kopparöverskott men detta blogginlägg fokuserar på två vanliga tillstånd, som många kvinnor lider av idag, nämligen PMS och svampinfektioner. En annan möjlig källa till dessa tillstånd är en obalans mellan koppar- och zinknivåerna.

PMS

Koppar är tätt sammankopplat till östrogen, zink är kopplat till progesteron. Därför kan en obalans mellan hormonerna östrogen och progesteron samt en obalans mellan koppar och zink, men även andra näringsämnen, vara en källa till PMS.
En förhöjning av koppar i vävnaderna ger många gånger en längre menstruationsperiod men även kraftigare blödningar. En kraftigare förhöjning av koppar kan till och med få menstruationen att upphöra helt. Denna kraftigare förhöjning ses många gånger hos kvinnor med anorexia och bulimi.
Övriga PMS-symtom (relaterade till ett kopparöverskott) kan exempelvis vara olika grader av frontal huvudvärk, nedstämdhet, humörsvängningar, sötsug och viktuppgång. Efter menstruationsperiodens slut stiger vanligen kvinnans progesteron- och zinknivåer igen och då avtar även PMS-symtomen.

Svampinfektioner
En för hög kopparnivå i vävnaderna skapar också en miljö som bland annat främjar en svamp-/candidatillväxt. Återkommande infektioner kan således hävas, på ett mer effektivt sätt, genom att reducera kopparmängden i vävnaderna. Kvinnor med kroniska candidainfektioner har många gånger också järn- och zinkbrist.

Vanliga källor
Källor till kopparöverkott kan vara många, men vanliga preventivmedel som p-piller och kopparspiral kan ge förhöjda nivåer av koppar i vävnaderna. En annan vanlig källa är dricksvatten från kopparledningar.

Svaret kan sitta i håret!
En hårmineralanalys ger en indikation kring ovanstående viktiga balanser. Relationen mellan zink/koppar indikerar inte bara balansen mellan östrogen och progesteron utan indikerar också kolesterolnivåerna i kroppen, LDL/HDL-förhållandet. Förutom PMS och svampinfektioner kan även en hög kopparnivå exempelvis indikera kroniska virusinfektioner, frånvarokänsla, variationer i temperament, konstnärlighet och kreativitet.

Vid pennan,
//Christin