Här beskriver den norske experten på hårmineralanalys Stein Flatrud den fascinerande kopplingen mellan mineralbalanser och mikrober i vår kropp.

För snart 30 år sedan, uppmärksammade en norsk kollega mig på att det faktiskt finns produkter på marknaden som aktivt påverkar mikrobbalansen i kroppen. Det var ett mycket välkommet uppvaknande! Jag hade då studerat homeopati under fyra år, men det märktes att jag hade stora hål i min förståelse av hur sjukdom uppstår i kroppen. Lyckligtvis började jag tidigt med hårmineralanalyser (jag har skickat över 15 000 till olika laboratorier i USA), något som gav mig ett viktigt verktyg för att balansera kroppens biokemi.

Balanser mellan mineraler & mellan mikrober

De första laboratorierna jag använde, lärde mig lite om anatagonism och synergism mellan mineralerna, men efter ett tag fick jag kontakt med Dr. Watts som på ett milt sätt övertalade mig att använda hans laboratorium, Trace Elements. Han har varit en av dem som öppnat både mina, och andra terapeuters ögo,n för hur viktigt det är att lära sig vilka vitaminer och mineraler som funkar bra ihop och vilka som motarbetar varandra. Att han dessutom jobbat tillsammans med andra duktiga biokemister för att typbestämma oss och vilka förbränningstyper vi är, anser jag som banbrytande.

Principen – att vi kan skilja mellan snabba och långsamma förbränningstyper – är något alla terapeuter (även läkare!) borde lära sig. På fackspråk kallas detta ”Metabolic Typing”. När man kommit därhän att man accepterar denna princip, är det också viktigt att förstå varför vi blir så olika.

När vi tittar på hårmineralanalyserna (HMA) är det inte alltid lika lätt att förklara för patienten varför vissa mineraler visar sig skyhöga i analysen. Men jag har lyckligtvis nog en annan grundläggande förståelse för hur det mikrobiella landskapet ständigt förändras, och att det faktiskt också har med balansen mellan mikrober att göra.

Enkelt uttryckt; om du har alltför höga värden av ett mikrobstadium så kan det hämma andra stadier som är långt mer fördelaktiga för dig. Lyckligtvis har jag en kollega på kliniken som jag haft ett tätt samarbete med i snart 30 år. Hon har en bakgrund som biopat och använder ett elektrodermal test (vega test) som hon använder för att se både matintoleranser och hur det mikrobiologiska landskapet ser ut inne i patienten.

Genom att jämföra våra två testmetoder, som initialt är helt olika, såg vi att svaren ofta är ganska lika. När två så helt olika tester visar samma svar, finns det all anledning att förlita sig på resultatet. Vi har dessutom samma grundförståelse och kunskap om de mikrobiologiska miljöerna i kroppen.

Monomorfism – Polymorfism

Bacteria - 3d rendered illustration

Men tillbaka till början igen,  – du märkte kanske att jag nämnde stadier som mikroberna kan vara i? Denna princip, att mikrober kan förändra formen, kallas polymorfism och bryter helt med det en läkare får lära sig när denne studerar. Stackars läkare!

Detta är huvudorsaken till att de lätt blir Big Pharmas ”fångar” som aldrig skulle kunna godta detta då det skulle göra slut på försäljningen av en stor del av läkemedlen.

Denna huvudprincip, att mikroberna ändrar form, kolliderar helt med det Louis Pasteur stod för. Han var monomorfismens stora förkämpe. Hans motståndare, Antoine Bechamp, var professor i biokemi vid universitetet i Marseilles. Bechamp hade under lång tid före Pasteur, pratat om hur mikrobernas landskap ständigt var i förändring och att det var vårt inre landskap som bestämde vilka slags symtom vi fick. Han postulerade att alla levande varelsers celler innehåller små mikroorganismer som aldrig förgås trots att värdorganismen dör .

ThinkstockPhotos-481259979Ett bra exempel är hur skrapie (skrapsjuka) hos får och getter överfördes via foder – till kor som utvecklade galna-kosjukan – och att vi, när vi åt kött från dessa, utvecklade den allvarliga Kreutzfelt – Jacobs sjukdom. Mikroberna överlevde flera hundra graders upphettning! Forskarna blev mycket överraskade då de förstod att dessa mikrober, som var långt mindre än ett virus, var små levande proteinmolekyler (prioner). När jag läste om detta i en stor norsk tidning på mitten av 90-talet, klarade jag nästan inte hålla mig för skratt, – detta hade nämligen professor Günther Enderlein skrivit om i sitt stora verk (Bacterien Cyklogeni) 1925!

Han fortsatte inte bara Bechamps arbete, men har sannolikt avslutat det. Hans huvudupptäckter kan man sammanfatta som:

  1. Bakterier har en cellkärna eller en kärnekvivalent. Då Beuchamp framförde den teorin 1920, blev han mött med ett kraftigt motstånd (whats new?) men hans teori bekräftades när man utvecklade elektronmikroskopet.
  2. Polyformism (flera olika former) och mikroorganismers cyklogeni. Detta betyder att mikroorganismer kan existera i många former och att det bestäms av den miljö de lever i. Då Louis Pasteur på sin dödsbädd medgav att Bechamp haft rätt (han sade att miljö är allt) var det egentligen för sent. Läkemedelsindustrin var redan igång.
  3. Sterilt blod finns inte. I blodet hos alla levande varelser finns mikroorganismer som Enderlein kallade endobionter. Något som senare verifierats av många vetenskapsmän helt oavhängigt av varandra. Man har påstått att människor har ca 9–10 miljarder celler, men vi har sannolikt över 10 gånger så många mikrobstadier med oss under hela tiden.

Vi kanske kan kalla oss själva ”vandrande loppcirkusar”?

Dessvärre är det så att de flesta som arbetar inom traditionell medicin, fortfarande tror att vi blir smittade utifrån. Men i huvudpoängen är att vi i de flesta fall smittats inifrån. Och detta beror återigen på vilken typ av miljö vi för tillfället har i kroppen. Här spelar både mineralbalanser, vitaminbrist, syra–basbalans, brist på antioxidanter, brist på fettsyror och inte minst otaliga källor till föroreningar in. Rätt kost, och då särskilt ekologisk, rent vatten och ett visst mått av motion, bör självklart alltid finnas med i ”grundpaketet” för god hälsa. Men det är alltså din inre miljö som bestämmer hur frisk eller sjuk du är vid olika tidpunkter.

I nästa avsnitt berättar Stein om hur man genom en hårmineralanalys kan se hur mikrobiomet, den inre mikrobiella floran ser ut, och ger också några exempel byggda på egen erfarenhet, på olika sjukdomar som kan diagosticeras genom att kombinera kunskapen om HMA och mikrobiom.

Stein Flaatrud

Gästföreläsare Stein Flatruud

Stein Flaatrud är en av Norges mest kunniga hårmineralterapeuter. Han har en egen klinik och undervisar, föreläser och skriver flitigt inom olika hälsosammanhang, samt utvecklar kosttillskott för hälsokostbranschen. Stein arbetar främst med vitamin- och mineralpreparatterapi, örtmedicin och mikrobiologi och har praktiserat som terapeut sedan 1983.

Anmäl dig till Mikrobiom & Hårmineralanalys

[iframe src=”https://magnetevent.se/Event/mikrobiom–harmineralanalys-med-stein-flatruud-7540/Embed” frameborder=”0″ height=”210″ width=”100%”]

Relaterade utbildningar

HMA_steg_1

Hårmineralanalys steg 1

Mikrobiom

Mikrobiom & Hårmineralanalys

Inspirationskvall_HMA

Inspirationskväll Hårmineralanalys (HMA)