Artikel publicerad på sporthälsa.se 2015-09-30

sporthälsa.se hittar du en kort förklaring till vad en hårmineralanalys (HMA) är och hur den kan hjälpa din hälsa. För tex idrottare är HMA ett mycket bra verktyg för att veta hur man skall hjälpa kroppen för en vässad prestation.

Sporthälsa förklarar bland annat att du inte behöver känna dig dålig eller sjuk för att ha nytta av HMA. Du kan använda resultaten i förebyggande syfte för att undvika ohälsa senare.

Hårmineralanalys

Alpha Plus medarbetare Marie Svalberg, erfaren HMA-terapeut, berättar för sporthälsa.se

– Fördelen med en hårmineralanalys är att den visar näringsstatusen i kroppen från åtta veckor och längre tillbaka i tiden. Ett blodprov visar endast näringsstatus från den sekund provet tas och ett urinprov mäter endast vilka och hur mycket mineral som utsöndras vid provtillfället.

Läs hela inlägget på sporthälsa.se

Alpha Plus produkter

HMA-produkter

Läs mer